https://pozyczajbezbik.pl/privacy-policy/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zobowiązanie do prywatności

Utrzymujemy politykę ochrony Twojego prawa do prywatności w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych na tej stronie. Nasza polityka prywatności dotyczy wszystkich odwiedzających tę witrynę, niezależnie od tego, czy jesteś naszym klientem korzystającym z naszego narzędzia do składania wniosków o pożyczkę online, czy po prostu odwiedzasz naszą stronę internetową. Chronimy wszystkie informacje, które możesz nam przekazać.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie. Zbieramy informacje techniczne, które są zwykle gromadzone jako standardowa część Twojej aktywności związanej z przeglądaniem. Może to obejmować Twój adres IP, czasy dostępu, aktywność systemu, identyfikator urządzenia i informacje o sprzęcie oraz inne informacje dziennika, które są gromadzone podczas przeglądania lub odwiedzania naszej witryny. Używamy plików „cookies”, aby pomóc nam rozpoznać i policzyć użytkowników naszych Witryn oraz zrozumieć, w jaki sposób tacy użytkownicy poruszają się po naszej Witrynie.

Zapewniamy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami bezpieczeństwa. Ponadto w naszych systemach i procesach stosujemy kontrole wewnętrzne, aby zapobiec wszelkim naruszeniom danych osobowych, które podlegają ciągłej ocenie w celu poprawy ochrony Twojej prywatności.

Zbieranie danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy gromadzić wyłącznie za pomocą bezpiecznych środków. Podczas procesu rejestracji i/lub wniosku o pożyczkę mogą być od Ciebie zbierane następujące dane osobowe:

 • Pełne imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu komórkowego, pełny adres
 • Płeć, stan cywilny, data urodzenia
 • Nazwa pracodawcy, Adres firmy
 • Rodzaj pracy, Data zatrudnienia
 • Dane konta bankowego
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Nazwisko rodowe Matki
 • Miesięczny dochód brutto, miesięczne wydatki na gospodarstwo domowe
 • Imię i nazwisko małżonka, numer telefonu komórkowego małżonka
 • Referencje osobiste tj. rodzina, współpracownik, przełożony
 • Kiedy ubiegasz się o pożyczkę, zbierzemy raporty kredytowe z biura kredytowego, które zawierają ważne dane dotyczące tego, jak utrzymujesz spłaty pożyczki, takie jak spłaty i wszelkie zaległości.

Weryfikujemy Twoją tożsamość i potwierdzamy dane osobowe podane we wniosku kredytowym za pośrednictwem zarejestrowanej linii za pośrednictwem naszego Działu Weryfikacji.

Możesz przesyłać nam (za pośrednictwem naszej oficjalnej strony internetowej) tylko informacje, które są dokładne i kompletne i nie wprowadzają w błąd. Musisz go aktualizować i informować nas o wszelkich zmianach. Wymagamy dokumentacji, aby zweryfikować podane przez Ciebie informacje. Będziemy mogli gromadzić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażesz nam te informacje. Jeśli zdecydujesz się nie przesyłać nam swoich danych osobowych lub później wycofasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, możemy nie być w stanie rozpatrzyć Twojego wniosku o pożyczkę.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, będą wykorzystywane do następujących celów:

 • Aby rozpatrzyć Twój wniosek o pożyczkę, wypłatę pożyczki i odbiór płatności.
 • Aby komunikować się z Tobą w sprawie Twojego konta i transakcji, w tym odnosić się do wszelkich wątpliwości, które możesz zgłosić.
 • Przegląd i raportowanie kredytowe.
 • Analiza statystyczna i ryzyka.
 • Aby od czasu do czasu kontaktować się z Tobą i wysyłać Ci oferty marketingowe i/lub promocyjne oraz materiały dotyczące naszych produktów.
 • W celu ustalenia i utrzymania dokładnych informacji „poznaj swojego klienta” oraz zapobiegania lub wykrywania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych działań niezgodnych z prawem.
 • Monitorować i rejestrować rozmowy w celu prowadzenia dokumentacji, zapewnienia jakości, obsługi klienta, dochodzeń, sporów sądowych i zapobiegania oszustwom;
 • Wykrywanie przestępstw i oszustw, zapobieganie im, prowadzenie dochodzeń i ściganie.
 • W celu egzekwowania (w tym bez ograniczeń pobierania zaległych kwot) lub obrony naszych praw.
 • Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności, na przykład ułatwiając transfery środków, pobieranie płatności i wsparcie techniczne. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe takim podmiotom, które są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.

Podobnie udostępniamy Twoje dane osobowe biurom kredytowym, aby spełnić nasze obowiązki w zakresie sprawozdawczości kredytowej. Będziemy współpracować i udostępniać dane osobowe organom rządowym w celu spełnienia wszelkich wymogów lub wniosków prawnych lub regulacyjnych, jeśli uznamy to za konieczne.

Udostępniając Twoje dane osobowe, dokładamy wszelkich starań, aby strony trzecie były umownie zobowiązane do zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, gromadzeniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem lub podobnymi zagrożeniami i przechowywały Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak potrzebują Twoich danych osobowych. dane do realizacji ww. celów.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych

Zebrane dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym obiekcie danych. Posiadamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zapewniamy wewnętrzne kontrole w naszych systemach i procesach, które podlegają ciągłej ocenie w celu poprawy ochrony Twojej prywatności.

Zabezpieczenia komputerowego systemu baz danych obejmują:

 • SSL
 • Cloudfare DNS
 • Cloudfare WAF
 • Zapora sieciowa Cloudfare
 • ComodoMod_Security
 • Zestaw reguł
 • Zapora konfiguracyjna
 • Prawa podmiotu danych

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem przechowujemy dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie, gdy jesteś klientem lub do czasu, gdy przestaną być nam potrzebne do celów biznesowych, podatkowych lub prawnych. Kiedy pozbywamy się Twoich danych osobowych, stosujemy rozsądne procedury, aby je zniszczyć lub uniemożliwić ich odczytanie (takie jak niszczenie lub usuwanie danych elektronicznych).

Odpowiedzialność Klienta

 • Chroń swoje informacje.

Zachęcamy do zachowania czujności w zakresie ochrony danych osobowych poprzez zapewnienie, że dane karty i konta, kody PIN, nazwa użytkownika i hasło nie zostaną ujawnione innym osobom ani zapisane w miejscu, w którym będą dostępne dla innych. Radzimy również używać unikalnych silnych haseł i regularnie je zmieniać. Ponadto wymagamy wylogowania się po zakończeniu sesji na naszej stronie internetowej.

 • Korzystaj z bezpiecznych środków do komunikacji z nami.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, facebooka i contact center. Zapewniamy, że informacje przesyłane tymi kanałami są chronione przez zabezpieczenia naszych systemów

 • Wycofanie zgody

Możesz zgłosić sprzeciw wobec dalszego wykorzystywania i/lub ujawniania przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym celu i w sposób określony powyżej, kontaktując się z nami pod podanym powyżej adresem e-mail.

Masz prawo do podejmowania decyzji o tym, jak wykorzystywać, przetwarzać lub udostępniać swoje dane osobowe.

Zachęcamy do podejmowania decyzji, które umożliwią nam świadczenie wysokiej jakości usług.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszej polityki będą publikowane na stronie internetowej.

Wszelkie aktualizacje polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronach internetowych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym e-mailem lub podając zmienioną politykę prywatności na Twoim koncie. Dalsze korzystanie z naszych usług po aktualizacji oznacza, że ​​akceptujesz naszą zaktualizowaną politykę prywatności.